Follow us on
Tirana, Albania
+355 69 7090439
Follow us
“Medar Shtylla” Street, Kika 1,Tirane

STUDIM MBI POZICIONET E REJA TË PUNËS NË SEKTORIN E TRANSFERIMIT TË PROCESEVE TË BIZNESIT NË SHQIPËRI