Follow us on
Tirana, Albania
+355 69 7090439
Follow us
“Medar Shtylla” Street, Kika 1,Tirane

Studim mbi evidentimi e problematikave kryesore që rëndojnë aktualisht sektorin BPO në Shqipëri